DVEREX plus - Oľga GalbaváFebruárová 12
966 81, Žarnovica

045 / 681 25 44
+421 904 518 153

dverexzc@gmail.com