LUNACOR Interiérové štúdioVolgogradská 9/A 1. poschodie (budova Domu Farieb, sídl.III)
080 01, Prešov

0944 123 711
0944 123 800

podvere@gmail.com