"Q-ZETT" S.R.O.Duklanska 60/19
971-01, Previdza

046/542/01 25


mnichova@q-zett.sk