V prípade technických otázok nás prosím, kontaktujte na uvedenom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese investičného oddelenia

 

Katarzyna Kosturska-Florek

e-mail: inwestycje@centurion.com.pl

tel. +48 13 46 30 080 vn. 80 alebo 82

 

Formulár ponukovej otázky.xlsx