< Späť

Údaje Firmy

Centurion-R Sp. z o.o.

38-500 Sanok
ul. Łany 1

KRS: 0000116328
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
NIP: 6871759010
Kapitał Zakładowy: 800.000,00 PLN


tel. (+48 13) 46 53 880

e-mail: biuro@centurion.com.pl

Marketing

tel. (+48 13) 46 53 881 
tel. (+48 13) 46 53 882

e-mail: marketing@centurion.com.pl
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.