Predstavujeme Vám ponuku firmy Centurion – R Sp. z.o.o.

 

Spoločnosť bola založená v roku 2002 v špeciálnej ekonomickej zóne EUROPARK MIELEC, 

v priemyselnej oblasti Sanok - ako pokračovanie fungujúcej firmy Centurion Sp. z o.o. založenej v roku 1998.

Od začiatku pôsobenia firmy sa špecializuje na výrobu interiérových dverí a zárubní. Využívajúc skúsenosti materskej firmy v oblasti obsluhy zákazníkov, marketingu, predaja a servisu, Centurion - R postupne rozširuje svoj rozsah a získava uznanie u svojich zákazníkov.

V súvislosti s dynamickým vývojom firmy, s rozšírením odbytového trhu ako tiež v súvislosti so získaním dôvery čoraz viacerých a nových zákazníkov, bolo priam nevyhnutnosťou v roku 2005 vytvoriť nový - výrobný podnik č. 2 - ktorý bol čiastočne fi nancovaný programom “Zdokonalenie konkurencieschopnosti podnikateľov 2004-2005” z fondu Európskej únie.

Kľúčom úspechu firmy je vysoká kvalita výrobkov a profesionálna obsluha. Vychádzajúc v ústrety stále väčším očakávaniam a požiadavkám zákazníkov, sme sa rozhodli odvážne investovať do výstavby firmy, modernizácie a rozšírenia strojového parku (automatické linky na výrobu dverí a zárubní, moderná linka na prahy). Týmto spôsobom sme dosiahli vyššiu kvalitu produkovaných výrobkov a do našej ponuky sme mohli uviesť nové dizajny dverí a zárubní. Profesionálnosť ako aj vysoká aktivita marketingovej činnosti priniesla veľké ovocie dôvery, ktorou nás obdarúvajú naši odberatelia, na čo sme najviac hrdí a čo nás veľmi teší.

Dôkazom tejto dôvery sú certifikáty kvality ako na domácom, tak aj na zahraničnom trhu: poľský, slovenský, český a ukrajinský.

Centurion-R upozorňuje niele nna kvalitu svojich výrobkov, ale tiež sa stará o životne prostredie, ktoré je v sučasnosti najmodernejšie v krajine, unikátne spaľovanie odpadov ako palivo. Sú to 100% ekologicky šetrňe výrobné linky. Investícia bola uskutočnená v rámci Regionálneho operačného programu Podkarpackie Vojvodstvo 2007-2013.

15 rokov skúseností, nová technológia a stála dbalosť o vývoj spôsobili, že firma Centurion-R je dnes jedným z popredných producentov dverí v Poľsku. Terajšia naša ponuka obsahuje takmer tridsať dizajnov dverí. Naše kolekcie vytvárame podľa požiadaviek našich zákazníkov. Rozvíjame sa v smere prostých moderných dizajnov, ako aj v klasických dizajnov. Sledujeme vývoj technológií používaných fólií a používame najnovšie dosiahnuté techniky v procese realizácie našich výrobkov. Našim zákazníkom radi poskytneme nepretržité profesionálne poradenstvo v oblasti montáže a technických noviniek. Na našej stronie internetovéj stránke  možete nájsť dodatočne  informaciez a vždy aktuálnu ponuku