< Späť

Podmienky vystavenia vzorkových výrobkov

Podmienky vystavenia vzorkových výrobkov podľa zmluvy o výpožičke a čiastočne platených pre Autorizovanych Miest Predaja predstavujeme dole:

  • za obdobie 12 mesiacov Autorizovane Miesto Predaja môže v rámci zmluvy o výpožičke dostáť 3 ks krídel alebo dverí (keď je výrobok namontovaný v stene).
  • Zákazník môže získať schválenie na väčšie množstvo výrobkov v rámci zmluvy o výpožičke pod podmienkou získania kladného vyjadrenia od obchodníka Centurion-R po návšteve v obchode.
  • V prípade keď Autorizovane Miesto Predaja využil limit vzoriek môže nakúpiť vybrane výrobky s lišty expozičných krídel  zo zľavou 70%. Tieto krídla budu poškodene a označené (bez komerčnej hodnoty).
  • Vzorky budú dostupne len v rozmere 80 umiestnené v tabuľke "výrobky dostupné na vzorky". Tabuľka s platnou ponukou vzoriek bude dostupná na webovej stránke www.centurion-r.sk. Na žiadosť zákazníka môže byt zaslaná cez Oddelenie Marketingu mailovou poštou na adresu zadanú zákazníkom.
  • Bezfalcové , posuvné a dvojkrídlové dvere nie sú zahrnuté do programu vzoriek v rámci zmluvy o výpožičke,.
  • Posuvne systémy, kľučky, samozatvárače atd. nie sú zahrnuté do systému zliav pre expozicie, sú dostupné na obyčajných obchodných podmienkach.
  • Všetky výrobky do expozícií sú poškodene na povrchu a označené.
  • Podmienkou získania expozície je poskytnutie údajov o zákazníkovi a to plný názov firmy, adresy, IČO a súhlasu na umiestnenie na webovej stránke a súhlasu na posielanie newsletter

 

Lišta ponukaných vzorkových výrobkov

FARBY O
N
T
A
R
I
O

ON

T
O
S
K
A
N
I
A

TO

P
R
O
W
A

N
S
J
A

PO
PW

S
E
M
K
O

SE
SM
SG
SK
SR

I
N
O
X

S4
S5

A
F
R
O

RF/D

A
F
R
O

MT/S

A
F
R
O

L
O
F
T

AL/S
AL/R

M
O
N
A
C
O

M3

N
I
C
E
A

N1

S
O
F
I
A

S
O
F
I
A

S1
S2
S3

Z
á
r
u
b
n
e

S8

B

a
l
e
b
o

C
BIANCO (BG)    
SOMO (SO)                
ALBA (AA)                  
AMBER (AB)        
ARCTIC (AT)                
PINIA (PI)                
SILVER (SL)                
TRUFLA (TF)              
ALASKA (AS)                    
EKO (EM)              
FREDO (FM)                    
LEMON (LJ)            
TABACO (TJ)          
PLATINO (PM)                
GRAFIT (GM)                    
DADO (DO)                  
CATANIA (CT)                
BETON (BT)                    
BLACK (BK)